Vrijdagavond raakten een twintigtal personen slaags met Romazigeuners die een privé-woonst aan het stapelplein in Gent kraken. Sinds maandag bezetten dertien Romazigeuners het pand wat tot veel ongenoegen leidt bij de Vlaamse bevolking.

Burgemeester Daniël Termont wast zijn handen in onschuld en verklaart dat de nieuwe kraakwet, die trouwens weinig zal veranderen in de toekomst, nog niet is gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. De politie weigert gevolg te geven aan deze huisvredebreuk en dus besloten vrijdagavond de twintig Gentenaars het heft in eigen handen te nemen.

Voorpost is van oordeel dat geweld niet de gepaste methode is om tegen deze bende Romazigeuners te ageren maar begrijpt de frustratie van de Gentenaars, zeker na het zien van de beelden waarop te zien was hoe de Romabende donderdag een nieuwsdienst aanviel.

Het is niet verwonderlijk dat burgers uit wanhoop, woede en frustratie uiteindelijk het heft in eigen handen nemen en doen wat de politionele diensten niet (mogen) doen.

Voorpost vraagt dan ook de onmiddellijke vrijlating van de zes aangehouden personen en eist dat de Romazigeuners verwijderd worden uit het huis dat ze bezetten!

Bart Vanpachtenbeke
Nationaal voorzitter

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

Meer info:
voorpost.org
facebook.com/Voorpost