De volksnationalistische beweging Voorpost betreurt de beslissing van de Gentse burgemeester om de aangevraagde betoging van 5 november op het Van Beverenplein te weigeren.

Op 17 september jl. hield Voorpost een vreedzame manifestatie op het al eerder genoemde plein. De aanwezigheid van Voorpost was blijkbaar niet naar de zin van de Turkse gemeenschap en er braken vanuit Turkse hoek rellen uit. Het mocht dus duidelijk wezen dat de Turkse bevolking niet kan omgaan met democratische waarden als vrije meningsuiting.

Om onze bezorgdheid kracht bij te zetten dienden we kort na deze manifestatie van Voorpost opnieuw een aanvraag in om vreedzaam te manifesteren op het reeds genoemde plein te Gent op 5 november.

Volgens burgemeester Termont is het recht op betogen en de vrije meningsuiting heilig, maar dit geldt niet voor Voorpost gerekend. Op 11 oktober 2016 werd officieel bekend gemaakt dat de betoging van 5 november geweigerd werd.

Voorpost betreurt deze beslissing. Terwijl de Nederlandse politiek het geweld en de intimidaties van een deel van de Turkse gemeenschap afgelopen zomer te Zaandam wél streng veroordeelde,. omarmt de politiek in Vlaanderen, met Termont op kop, de Turken die met geweld afgelopen september onze Europese waarden en normen, en onze vrijheid van meningsuiting aanvielen toen Voorpost betoogde op het Van Beverenplein. Terwijl iedereen met afschuw kijkt hoe de oppositie in Turkije de kop wordt ingedrukt, helpt Termont deze ondemocratische Turkse praktijken ook in zijn stad door te voeren.

Dit kan absoluut niet door de beugel. Wanneer personen die op grond van het mislukte integratiebeleid zich gerechtvaardigd voelen om de rechtstaat te schaden, zouden zij de politie, de rechters en het openbaar ministerie tegenover zich moeten vinden. Dit gebeurt helaas te weinig of bijna niet.  Er wordt teveel toegelaten waardoor Turkse gemeenschappen hier alles voor het zeggen hebben.

Door de beslissing van Termont bekent hij feitelijk dat het Van Beverenplein een NO-GO-Zone is. Wij mogen dus blijkbaar niet overal in ons eigen land onze bezorgdheid uiten en blijkbaar is heel Gent een NO-GO-Zone want er mag NERGENS in Gent betoogt worden. Niet op het Van Beverenplein, niet in de Sleepstraat, niet aan de Dampoort, niet in het centrum, nergens…

Op 5 november zal Voorpost geen actie ondernemen op het reeds genoemde plein, maar wij zullen zeker en vast nog van ons laten horen. Wij laten ons niet de mond snoeren in ons
eigen land. Wij kiezen niet de kant van de chaos en de wanorde en zullen zoals steeds op een vreedzame manier actie voeren.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen