22/01/2018
De Gentse burgemeester Daniël Termont verbiedt Voorpost om op 17 februari te betogen in de Rabotwijk tegen de bouw van een megamoskee. Voorpost laat het hier niet bij en zal juridische stappen ondernemen om alsnog het recht op vrije mening te eisen.

Voorpost is van mening dat dit nogmaals een bevestiging is dat onze buurten overgenomen worden door de islam. Volgens burgemeester Termont is er nooit een probleem maar wanneer de Vlaming zijn bezorgdheid wil uiten door middel van een betoging, dan wordt dit recht ontnomen doordat de veiligheid blijkbaar niet meer kan gegarandeerd worden.

Het verbod op de betoging werd bekend gemaakt door een nachtelijk (!) bezoek van de politie bij actieleider Nick Van Mieghem. De feiten die de aanvraag tot het houden van een betoging in Gent, met als thema ‘Stop moskeeënbouw, stop islamisering’, onderuit halen zijn totaal uit de lucht gegrepen en kunnen door Voorpost dan ook weerlegd worden.

Bart Vanpachtenbeke
Nationaal voorzitter

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen