In ’t Vergult Cruys, een prachtige oude boerderij in Olmen, had het jaarlijkse Pinksterkamp plaats. Door interne problemen binnen de JN (Junge National Demokraten) waren er dit jaar slechts een beperkt aantal Duitse kameraden aanwezig. Wij hopen dat alles vlug in het reine komt bij de JN.

Het Pinksterweekeinde was opgebouwd met de vertrouwde ingrediënten: sport, spel, zang en vorming. Vooral de buitenlandse gasten, waaronder – hoe kan het anders – mevrouw Ilse Carola Salm – genoten volop van het bezoek aan Bokrijk. Het was weerom een geslaagd weekeinde, mede dank zij de voortreffelijke kookploeg.