18-21/05-2018
Voorpost organiseerde in Aarschot het jaarlijkse Pinksterkamp. De deelnemers werden op vrijdagavond verwelkomd met kampvuur en een goede soep.

Pinksterkamp is kameraadschap, vorming en sport en spel. Op zaterdagochtend was het thema van de vorming ‘de katholieke kerk en de strijd tegen de islamisering’. Spreker pater Erik Jacquemain was duidelijk in zijn mening en gaf een heel ander geluid dan we tegenwoordig horen vanuit de kerk.
Na een warme maaltijd werd onder leiding van Dave en Volkerd de sport en spel georganiseerd. Een mengeling van vragen a.d.h.v. beeld en geluid en doe-opdrachten werden de deelnemers op de proef gesteld. Een dansopdracht.., vragen over muziek en geschiedenis, twister en stoelendans.. Je moet er wat voor over hebben om te winnen.

Na de goed verzorgde maaltijd een vorming over e.h.b.o. bij manifestaties. Aan de orde kwamen het verbinden van verwondingen, traangas in de ogen e.d. Zeer nuttig voor een zeer actieve actiegroep als Voorpost.
Het thema van het Pinksterkamp was Leuven ’68 waarbij uitgebreid stil werd gestaan bij de studentenopstand in de jaren zestig tegen de Franstalige universiteit. Een interessante documentaire over deze opstand, met een inleiding door Luc, complementeerde het avondprogramma.

Gelukkig wordt er op Pinksterkamp nooit rekening gehouden met de ramadan. Eieren met spek vulde het ontbijt aan. De vorming ‘mei 68- Leuven Vlaams’ werd gegeven door Francis Van den Eynde. Uitvoerig vertelde hij over de studentenoproer tegen de Franstalige universiteit, de veranderende socio-economische omstandigheden die de opstand mogelijk maakte, maar ook over hoe marxistische gedachten zich meester maakte over de studenten.

Na de hamburgers als middagmaal vertrokken de Pinksterkampers naar Leuven voor een rondleiding door gids Roger Podevijn. Hij was toentertijd betrokken bij de protesten en kon a.d.h.v. anekdotes de verschillende gebouwen en straten die een rol speelden in ‘mei ‘68’ verder toelichten.

De zangavond bij het kampvuur onderbroken door een regenbui, maar dat had geen gevolgen voor de goede sfeer.

Onze dank gaat uit naar degenen die het Pinksterkamp weer mogelijk maakten in de vorm van sport- en spel, de rondleiding, de lezingen, maar zeker ook de keukenploeg. Zij slaagden er weer in om voor een grote groep goed eten voor te schotelen.

Volgend jaar wordt het Pinksterkamp gehouden van vrijdagavond 7 juni t/m 10 juni 2019.