17 tot 20/05/2024

Traditiegetrouw maakten we van het lange Pinksterweekend gebruik om met Voorpost een kamp te organiseren waarin vooral vorming, cultuur en kameraadschap aan bod kwamen. Het kamp ging dit jaar door in het Waasland.

Voorpost mag dan een partij-onafhankelijke actiegroep zijn, we beseffen maar al te goed dat zowel politiek als activisme nodig zijn om maatschappelijk iets in beweging te zetten. Daarom nodigden we Barbara Pas, ondervoorzitter van het Vlaams Belang, en Dries Van Langenhove, oprichter en bezieler van Schild & Vrienden, uit als gastsprekers. Barbara lichtte de communautaire problemen toe en gaf een overzicht van de verschillende stappen die terzake al gezet en vooral niet gezet werden. Ze gaf ons inzicht in de mogelijkheden die na de verkiezingen van 9 juni misschien kunnen ontstaan, de voorwaarden waaraan voldaan moet worden en de intenties en voorbereiding van haar partij. Ze illustreerde het geheel met anekdotes over de manier waarop andere partijen reageren op het Vlaams Belang en de voorstellen van die partij. Vaak absurd of zelfs hilarisch maar vanuit maatschappelijk oogpunt eigenlijk vooral intriest. Dries had het van zijn kant over de geschiedenis van Schild & Vrienden, zijn doelstellingen en zijn manier van werken. Hij ging ook in op vragen over de politieke processen en pesterijen waarmee het systeem hem bestookt.

Daarnaast was er tijd en aandacht voor geschiedenis en cultuur, sport, ontspanning en zang. We brachten een geleid bezoek aan het heemkundig museum van Nieuwkerken-Waas en enkele bezienswaardigheden in die gemeente, afgesloten met een gezellige pint in een lokale kroeg. Enkele vertegenwoordigers van het Frans-Vlaamse EUVO gaven uitleg over de inspanning die ze leveren om in hun streek de Nederlandse taal en de Vlaamse geschiedenis en cultuur levendig te houden en te bevorderen. Met een kwis werd onze kennis op de proef gesteld en uitgebreid. Omdat we recent nogal wat nieuwe leden mochten verwelkomen, hebben we Wim Verreycken bereid gevonden de belangrijkste klassieke Vlaamse liederen aan te leren of op te frissen. En het weer zat tenslotte mee voor de sportnamiddag en het kampvuur.

Voor de deelnemers alvast weer een herinnering om met plezier aan terug te denken!