24/04/2024

Voorpost was vanavond in het centrum van de macht, in Den Haag, bij het standbeeld van Willem van Oranje, voor het paleis van de koning. Samen met de Geuzenbond deden wij wat de huidige machthebbers verwaarlozen: het eren van Willem van Oranje op zijn geboortedag. Hij, die als de verzetsleider tegen de tirannie van de Spaanse koning aan de wieg stond van de Nederlandse onafhankelijkheid, en daarom terecht de ‘Vader des Vaderlands’ wordt genoemd.

Het plein kleurde oranje-blanje-bleu van de vele prinsenvlaggen. We waren met name verheugd een flinke delegatie van de nationalistische verenigingen NSV! en Schild & Vrienden te mogen begroeten.

Er waren ook wat ‘nuttige idioten’ die onze herdenking wilden verstoren, maar de politie hield deze zogenaamde ‘anti-fascisten’ op gepaste afstand, zodat we ze wel een beetje konden horen maar in ieder geval niet konden ruiken.

De plechtigheid bestond uit drie toespraken en het gedicht ‘Mijn Diets geloof’ van Wies Moens. Namens Voorpost gaf Esly een biografisch overzicht, onder andere over de Bredase wortels van Willem van Oranje. Jan van de Geuzenbond benadrukte dat openbare acties een zeer noodzakelijk onderdeel zijn van de nationalistische beweging. Gastspreker Guillaume van Schild & Vrienden gaf een toespraak waarin stoer doorzetten tegen lijden en tegenslagen de boventoon voerde.

Voorpost en Geuzenbond brachten een bloemenhulde bij het fraaie ruiterstandbeeld van Willem van Oranje. De herdenking werd bovendien opgeluisterd door de nationale liederen die, ook dankzij de krachtige geluidsinstallatie, uit volle borst werden meegezongen. Zo hebben Voorpost en Geuzenbond op gepaste wijze Willem van Oranje geëerd. Wij staan aan het begin van een hernieuwde traditie, die zonder twijfel op steeds grotere bijval zal mogen rekenen, en die wij zullen voortzetten tot in lengte van dagen.