06/10/2018
Voorpost maakt boodschap duidelijk in Genk omtrent de plannen van een Koranschool.
Met de slogan “geen islamschool in Vlaanderen” trokken wij door de Genkse winkelstraten om de mensen te waarschuwen voor de inplanting van een fundamentalistische en haatdragende ideologie die zich hier verder wil nestelen.

Maar liefst 2,5 miljoen euro betaalt de vzw Islamitische Federatie van België voor een gebouw hier in Genk dat zou kunnen dienen als koranschool.
Onder de verschillende vzw’s die deze plannen steunen schuilt ook Milli Görüs. Hun belangrijkste taak is de verspreiding van haar dubieuze gedachtegoed via de uitbouw van een netwerk van zogezegde religieuze onderwijscentra en moskeeën.

Milli Görüs verwerpt elke andere staatsvorm dan deze gebaseerd op de koran en de sharia gebaseerde kalifaat en verzet zich ten volle tegen de integratie van Turken in onze samenleving. Het mag dus duidelijk zijn dat dergelijke plannen via zulke vzw’s de islamisering in onze samenleving vergroot.

Inmiddels heeft binnenlandse zaken wel een onderzoek gevraagd naar dit project en de financiële structuren hiervan maar dit lost uiteraard het probleem niet op. Men moet verder stappen ondernemen en het volledige netwerk dat gekoppeld is aan de organisatie Milli Görüs verbieden.

Het is al meermaals bewezen dat dergelijke vzw’s voor ernstige problemen zorgen in onze samenleving en dus mag men hier ook geen ruimte aangeven.

Onze boodschap is en blijft:
Geen koranschool in Vlaanderen en stop de islamisering van Europa!