Voorpost heeft een solidariteitsactie gehouden voor de vrijlating van István Beke en Zoltan Szőcs. Zij zitten al geruimere tijd onterecht vast in een politiecel in Boekarest, Roemenië. Hun voorarrest is al enkele malen, zonder aanklacht, verlengd.

Bij de Roemeense ambassade verzamelde een groep sympathisanten. Daar vertelde actieleider Florens van der Kooi iets over de geschiedenis van Hongarije. Over het jaar 1920, waar Hongarije ruim 70% van haar grondgebied moest afstaan aan alle landen om zich heen. Florens vertelde daarna over het ontstaan van HVIM, de organisatie waar Beke en Szőcs de voorzitters van zijn. HVIM als grote jongerenorganisatie die strijdt voor het herstel van het groot-Hongarije. Vervolgens legde hij uit hoe de situatie is in Transsylvanië voor de Hongaren en wat HVIM is en doet in Transsylvanië. Uitgebreid werd uitleg gegeven over  de manier waarop de arrestaties zijn verricht en de onmenselijke behandeling van Beke en Szőcs.

De Roemeense ambassadrice is op voorhand op de hoogte gebracht van onze aanwezigheid en de wens om een petitie te overhandigen, echter ze was niet in de ambassade aanwezig. De voorzitter van Voorpost, Bart Vanpachtenbeke, heeft dan samen met enkele manifestanten de petitie naar de Roemeense ambassade gebracht en in de brievenbus gedeponeerd.

Na het zingen van het Székely Himnusz, het volkslied van de belangrijkste Hongaarse bevolkingsgroep van Transsylvnië, werd deze actie beëindigd.

Zoals gebruikelijk na afloop van Voorpost manifestaties ging het grootste deel van de aanwezige manifestanten naar een in de buurt gelegen horecagelegenheid om daar onder genot van een hapje en drankje nog lang na te praten.

Voorpost dankt alle financiële giften die zijn ontvangen tijdens de collecte. Het bedrag is reeds overgemaakt naar de families van Beke en Szőcs.