Voorpost wenst haar steun te betuigen aan de slachtoffers die gevallen zijn bij de islamitische aanslagen op de luchthaven van Zaventem en te Brussel. Tevens wensen wij een hart onder de riem te steken van hun familieleden, naasten en de buurtbewoners.

Dat de schuldige van deze aanslagen moslimfundamentalisten zijn staat buiten kijf, echter zijn de grootste schuldigen het politieke establishment dat reeds decennia lang, tot op de dag van vandaag een wanbeleid voert als het gaat over migratie, regularisatie en opengrenzenbeleid en de reguliere media met haar subjectieve berichtgeving en moslimbepampering. Het lakse beleid en de subjectieve journalistiek hebben in Vlaanderen een voedingsbodem gecreëerd voor de radicale islam die zich hierdoor onaantastbaar voelt en heeft voor een verankerde radicale islam in onze grootsteden gezorgd dat nauwelijks nog onder controle te krijgen is.

Zolang dat de politiek niet verandert  en de media als subjectief instrument ten dienste van dat politieke establishment en de migranten blijft fungeren zullen wij geconfronteerd blijven worden met zulke aanslagen en het opdringen van allochtoonse culturen ten koste van onze eigen cultuur (denken we bijvoorbeeld aan de Zwarte Piet discussie). Zodoende zal Voorpost zolang de politiek en de media niet veranderen actie blijven ondernemen tegen het falende politiek liberale en cultuur-marxistische establishment en de daarmee gepaard gaande islamisering van Vlaanderen, de Nederlanden, Europa.

Tevens hier een ooggetuigenverslag van een kameraad die er deze ochtend te Zaventem bij was.

https://youtu.be/ib1hDloG_Ms