02/2024

Voorpost steunt de boeren in hun actie voor minder regelneverij, een rechtvaardiger en transparanter beleid en het behoud van een leefbare landbouw.

Als nationalistische actiegroep dragen we onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Onafhankelijkheid houdt veel meer in dan louter politieke soevereiniteit. Het betekent onder meer ook dat we in essentiële economische domeinen zelfredzaam zijn, of minstens kunnen zijn. Voedselvoorziening is vanzelfsprekend één van die domeinen waarin we nooit helemaal afhankelijk mogen worden van het buitenland.

Rechtstreeks gaan de protesten van de boeren om rechtvaardigheid en rechtszekerheid maar onrechtstreeks gaat het ook om het behoud van dit essentieel stukje onafhankelijkheid.

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen sloten Voorpostmilitanten zich daarom aan bij de protesterende boeren.

 

 

Voorpost bracht meteen een nieuwe zelfklever uit, die beschikbaar is in de webwinkel.

Bestellen vanuit Vlaanderen
Bestellen vanuit Nederland