20/06/2020
Voorpost organiseerde in Den Haag een tegenbetoging tegen de Black Lives Matterbetoging op het Malieveld.

Sinds de dood van de Amerikaanse overvaller George Floyd raast een golf van antiblank sentiment over de wereld. Niet los van enige context of duiding neemt de mainstreammedia de berichtgeving klakkeloos over. Wel demonstreren voor een Amerikaanse crimineel, maar niet demonstreren tegen al de dodelijke islamitische aanslagen in Europa. Waar zit het verstand en geweten van de BLM-betogers?
De golf van selectieve verontwaardiging heeft als gevolg dat overal blanke mensen worden beledigd en aangevallen. Standbeelden en andere cultuurhistorische schatten worden vernield. Afwijkende meningen worden afgedaan al zijnde racistisch.

Voor Voorpost is de maat meer dan vol. Al meer dan veertig jaar waarschuwt Voorpost voor de gevolgen van immigratie. We kunnen helaas constateren dat immigratie niet bijdraagt aan de toename van het welzijn, de welvaart en de veiligheid van de Europese inheemse bevolking. Beledigingen, geweld, intimidatie, islamisering, vernietiging van cultureel erfgoed zijn aan de orde van de dag. Zo is in Nederland de zwarte-pieten-discussie begonnen door immigranten. Voor Voorpost is het simpel; bemin ons land of verlaat het!

Voorpost neemt met nadruk afstand van de zogenaamde ‘Black Lives Matter-beweging’, in praktijk een gewelddadige en racistische beweging.
Voorpost eist:
• vervolging van plegers van antiblank racisme;
• een onmiddellijke immigratiestop;
• een sanering van de publieke omroep om ook stem te geven aan een diversiteit aan meningen en politieke overtuigingen;
• een vervolging van de geweldplegers tegen de standbeelden en ander cultureel erfgoed.

Met prinsenvlaggen, een tweetal spandoeken (‘trots op onze helden’ en ‘stop cultuurmarximse’) een megafoon bewapend trok een dertigtal betogers richting het Ministerie van Financiën, tegenover het Malieveld. Actieleider Florens gaf het woord aan oud-Centrumpartijvoorman Alfred Vierling.

Vierling verwees dat Europa saamhorigheid nodig hebben, een ziel. Hij vindt dat de elite de Europese bevolking uit elkaar speelt. ‘Diversiteit betekent antiblank racisme’.
Actieleider Florens hekelde het geklaag van de ‘zwarte gemeenschap’ over vermeend racisme. Als zij niet met politieoptreden te maken willen krijgen, dan moeten ze zorgen dat ze niet op het verkeerde pad komen. Florens sloot af met de belofte om bij een volgende Black Lives Matter weer terug te komen.