Persmededeling Vlaams Belang Jongeren:

De Vlaams Belang Jongeren en Voorpost voerden op 10 november 2015 een actie aan Atheneum Pottelberg in Kortrijk. In het schoolgebouw werd onlangs immers een muurschildering met de tekst “wij zijn geen Vlamingen, maar wereldburgers” aangebracht. Een duidelijk politiek statement waarmee de school duidelijk ingaat tegen de neutraliteit waaraan onderwijsinstellingen zich dienen te houden.
Met de Vlaams Belang Jongeren en Voorpost zien we dat ‘progressieve’ leerkrachten het al te vaak nodig vinden hun mening aan leerlingen op te dringen. Tijdens lessen over politiek worden bepaalde partijen niet op een faire manier behandeld of simpelweg doodgezwegen. Leerlingen met een dissidente mening worden publiekelijk aangevallen. Of onze eigen, Vlaamse cultuur wordt als “fout” weggezet.
We deelden aan de schoolpoort dan ook een pamflet uit aan de leerlingen om te tonen dat wij ons wél Vlamingen voelen, dat er niets mis is met onze cultuur en identiteit. Enkele ‘tolerante’ leerkrachten hadden duidelijk een probleem met ideeën die hun wereldbeeld in vraag kunnen stellen, en vonden het nodig de leerlingen op een wel erg intimiderende toon voor ons te ‘waarschuwen’. Deze leerkrachten zijn echter gewaarschuwd: waar zij het neutraliteitsprincipe schenden, zullen wij onze stem laten horen.

Reccino Van Lommel
Voorzitter Vlaams Belang Jongeren

20151110Muurschildering-Pottelberg