17/02/2024

Voorpost was aanwezig op het derde Groot-Nederlands Jongeren Congres. Dit werd georganiseerd door de Geuzenbond in samenspraak met de GNSV en de Vlaams Nationalistische Studentenvereniging (NSV). Met sprekers als Dries Van Langenhove en Gerolf Annemans een prima aankondiging. Voorpost wil met zijn aanwezigheid een signaal afgeven: rechts-nationalistische studenten verdienen alle steun. Daarom waren er drie Voorpostleiders aanwezig, waaronder actieleider Florens van der Kooi.

De aanwezigheid van Voorpost werd zeer gewaardeerd. Er volgden vele gesprekken tussen de Voorposters en de studenten. Banden werden aangehaald en ervaringen werden uitgewisseld.

Voorpost had ook zijn verkoopwaar meegenomen. Studenten lezen veel. Een aantal boeken waren snel uitverkocht maar ook speldjes en kettinkjes vonden gretig aftrek.

Sinds nationalistische jongeren zich in Nederland hebben verenigd in de Geuzenbond en GNSV zijn er contacten met Voorpost opgebouwd. En dat is nodig want de GNSV wordt aangevallen in de media, negatief besproken op de universiteiten en zelfs fysieke aanvallen op GNSV zijn voorgevallen. Jongerenorganisaties moeten dan sterk genoeg staan. Voorpost kan met zijn decennialange ervaring de jongeren goed steunen. Naast morele steun is Voorpost ook aanwezig op evenementen van de Geuzenbond en GNSV, zoals dit congres. De jongeren kunnen Voorpost altijd bellen voor een vraag, praktische hulp of indien nodig een ordedienst.

Het congres werd voor de derde keer georganiseerd. Jaar op jaar neemt de kwaliteit toe: Er staan sprekers van naam op de aankondiging, de locatie is prima en naast Voorpost en de eerder genoemde verenigingen zijn ook Knooppunt Delta (bekend van het blad Tekos), Schild & Vrienden en enkele buitenlandse organisaties aanwezig.