Dit jaar stapten de Nationalistische studenten van het NSV! met hun jaarlijkse betoging door de straten van Leuven onder het anti-migratie (dus pro-cultuur en eigenheid) thema ‘Pro grenzen, pro natie’. Zoals ieder jaar droeg Voorpost hier haar steentje aan bij, zo ondersteunden in de aanloop naar de betoging de militanten van Voorpost Leuven de studenten door mee in Leuven affiches van de betoging te gaan plakken. Op de betoging zelf zorgde Voorpost voor een stevige ordedienst en een eigen Voorpost delegatie.

Volgende editie zal te Antwerpen zijn, en ook daar zal Voorpost weer van de partij zijn!

Actie in de media:
vtm
Het Laatste Nieuws
ROB tv

2016-03-17NSV betoging5  2016-03-17NSV betoging3  2016-03-17NSV betoging2