09-12/11/2018
Jaarlijks wordt er in het Poolse Warschau op 11 november de Onafhankelijkheidsmars (Marsz Niepodległości) georganiseerd waar vaak maar liefst 100.000 nationalisten aan deelnemen en dit jaar zelfs 250.000! Dit is zowat de grootste conservatief-nationalistische manifestatie in heel Europa en voor de achtste keer op rij stapt Voorpost met een kleine delegatie mee op uitnodiging van de organisatoren. Voorgaand op en achteraf na deze manifestatie verbroederen wij op een informele bijeenkomsten met andere buitenlandse delegaties om onze banden verder te smeden in Europa. Daarnaast greep de delegatie uiteraard de kans om Warschau eens als toerist te bekijken.

Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat Polen terug op de kaart werd gezet en hun onafhankelijkheid overwon. Na de val van het communisme kwam de viering van deze belangrijke dag terug tot leven en mensen van alle sociale achtergronden, studenten, ouderen en de oud-strijders, muzikanten, politici, schrijvers, verschillende nationalistische organisaties en families met kinderen verzamelen zich om hun Poolse trots uit te dragen hier op deze onafhankelijkheidsmars in Warschau.

Met deze manifestatie bewijzen de Polen dat de inspanningen van hun voorvaderen, die nooit de hoop op onafhankelijkheid en vrijheid hebben verloren, niet is verspild. Het bloed dat door de eeuwen heen is vergoten mag niet voor niets zijn geweest. Zij kiezen resoluut voor een beleid dat hun verworven rechten, hun vrijheid, cultuur, taal, tradities, hun identiteit beschermen. Zij kiezen voor de conservatieve weg die duidelijk schept en beschermt. De weigering om o.a. het verdrag van Marrakech NIET te ondertekenen is hiervan een mooi voorbeeld.

En uiteraard ondersteunen wij met Voorpost deze manifestatie om te ageren tegen ieder imperialistisch gedachtegoed die de vrijheid van ons volk ondermijnt. Imperialistische systemen als de EU die de wil en de noden van een volk negeren, die verantwoordelijk zijn voor al de ellende in onze steden doordat deze werkelijk worden omvolkt door de opgedrongen massa-immigratie.

Wij moeten ons blijven verzetten tegen de multiculturele eenheidsworst, de opmars van de islam, de desastreuze asielinvasie, de linkse ondermijningspolitiek, de ondemocratische EU, de taalverloedering, drugs, de ontwrichting van het traditionele gezin en pedofilie. Kom in het verzet voor Vlaanderen, Nederland, Europa!