Op maandag 21 december organiseerde stad Gent in ontmoetingscentrum De Buurtloods in de Muide een informatieavond over de opening van een ponton voor de opvang van maar liefst 250 immigranten in de haven van Gent (Rigakaai). Tussen de honderdvijftig buurtbewoners ook Gentse leden van Voorpost en dokwerkers die samen een spandoek ‘Wij zijn het moe! Grenzen toe!’ ontplooiden dat, ondanks hier en daar een socialist die het niet kon laten wat te roepen vrij positief onthaald werd. Meer nog, Voorpost actieleider Nick van Mieghem mocht het woord voeren en zijn bedenkingen uiten aan de toehoorders en de afgevaardigden van de stad.

Voorpost zal blijvend burgers stimuleren om naar zulke infovergaderingen te gaan om hun verontwaardiging en ongenoegen te laten uiten. Tevens zullen wij uiteraard her en der acties blijven voeren tegen de ongecontroleerde immigratie en tegen het wegvagen van onze eigen normen en waarden, tradities en cultuur.

Media: Het Nieuwsblad

20151221AZCpontonGent2