Voorpost Nederland heeft op 29 maart herdacht dat precies twintig jaar geleden een laffe aanslag plaatsvond in Kedichem. Een 65-tal aanhangers hebben een herdenkingsbijeenkomst gehouden bij het hotel. Deze herdenking stond vol symboliek.

Op zaterdag 29 maart 1986 vergaderde aanhangers van de Centrumpartij in Hotel Cosmopolite in Kedichem. Antifascisten verstoorden de vergadering en gooiden de ramen in en wierpen rookbommen naar binnen. Een fosforbom zette het hotel in vuur en vlam. Als gevolg van een mislukte vluchtpoging moest bij later CD-kamerlid Wil Schuurman een been worden geamputeerd. Twee maanden later kwam de hoteleigenaar om bij sloopwerkzaamheden aan zijn verbrandde pand. Tot op heden heeft de antifascistische beweging nooit excuses aangeboden voor deze misdaad. Tot op heden heeft de politiek geweigerd deze aanslag te veroordelen.

Een 65-tal aanhangers van Voorpost hebben in Leerdam verzameld om met de auto in stoet op te trekken naar Kedichem. Vlak na Hotel Kedichem stapten de activisten uit en trokken met fakkels en witte maskers op naar het Hotel. Onder begeleiding van een eentonige trommel stopte de optocht naast het hotel. Hier werden enkele herinneringen uitgesproken over de misdadige aanslag van 20 jaar geleden. De slotwoorden bestonden uit het bekende gedicht van H.M. van Ranswijk “een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”’. Na het gezamenlijk zingen van “Merck toch, hoe sterck” werd een tijdelijk monument geplaatst. Dit monument bestond uit een omgekeerde manrune, het teken van de dood. Na deze plaatsing werd het Wilhelmus gezongen. De eentonige drum begeleide de tocht terug.

De witte maskers van de optocht symboliseerde de gemaskerde benden van twintig jaar geleden, de kleur wit, de bleke lijkkleur. De fakkels verwezen naar het vuur van de brand en tevens het gegeven dat Voorpost de fakkel overneemt van hen die twintig jaar geleden werden verguist om hun ideeën en dat hebben betaald met een hoge prijs.  

  •  Voorpost wil dat het hotel wordt opgekocht door de overheid en dat hierin een museum voor politiek geweld wordt gehuisvest. Met Kedichem werd de politieke onverdraagzaamheid omgezet in politiek en religieus geweld. Kedichem, RARA, Aad Kosto, Pim Fortuyn, Theo van Gogh zijn alle begrippen geworden in de lange rij van links-religieus geweld.
  • Voorpost wil toestemming om een permanent monument plaatsen naast het hotel. Een jaarlijkse herdenking moet de laffe aanval van twintig jaar in herinnering houden.
  • Voorpost wil dat het Openbaar Ministerie alsnog op zoek gaat naar de dader van de aanslag met de fosforbom. Een dergelijk ernstig feit rechtvaardigt een heropening van het dossier.
  • Voorpost wil de garantie op vrije meningsuiting. Ook voor hen met een ander maatschappijvisie. De gedachten van de vervolgde Janmaat zijn intussen gemeengoed geworden onder Haagse politici.