23/03/2019
Een tiental leden van Voorpost heeft deelgenomen aan de stille tocht in Utrecht. Op maandag 18 maart vond in de beruchte Utrechtse wijk Kanaleneiland een islamitische terreurdaad plaats in een tram op het 24 Oktoberplein waarbij de Turkse salafist Gökmen Tanis een aantal mensen doodschoot. Drie ervan zijn overleden.

Om deze slachtoffers te herdenken is er op vrijdagavond een stille tocht georganiseerd. Voor Voorpost reden om mee te lopen en de zoveelste islamitische daad van agressie in Europa te herdenken. Samen met nog, overwegend etnische, Nederlanders liepen we mee, stonden we even stil en legden bloemen neer. Voor Voorpost ook een mooie gelegenheid om contacten te leggen.

Zoals viel te verwachten werd in de toespraken, in tegenstelling tot het incident in Christchurch, geen aandacht besteed aan de oorzaak van de aanslag in Utrecht. Leuzen als ´in Utrecht geen plaats is voor haat en geweld´ zijn volstrekt inwisselbaar voor welke oorzaak dan ook. Zolang de elite geen oorzaak van dergelijke aanslagen wil aanpakken zullen ze blijven voortduren. Met uitzondering van Noorwegen zijn alle aanslagen van de laatste vijftien jaar gepleegd door islamitische immigranten of kinderen van immigranten. Daar gaat duidelijk iets niet goed. Wegkijken en stille tochten organiseren lost het probleem niet. op. Voor de overheid is het organiseren van een stille tocht overigens een instrument om de woede te kanaliseren. Meelopen met stille tochten lost het probleem niet op. Actief zijn tegen islamisering en immigratie wel.

Stop islamisering!