Gij sterren zijt getuigen die stil ons gadeslaan.
Als alle broeders zwijgen, in zwakheid ondergaan.
Wij willen ‘t woord niet breken, niet wijken in ’t gevecht,
Wil prediken en spreken van strijd om erf en recht.

Voor het Joelfeest van dit jaar hadden we een onderkomen gevonden midden de bossen van Geel. Een betere omgeving voor deze activiteit zou moeilijk te vinden zijn. En …de weersomstandigheden waren optimaal zodat dit jaar ook het buitengebeuren helemaal kon plaats vinden.

Van 12 u s’ middags waren twee ploegen militanten begonnen met het voorbereidende werk. Een ploeg voor de aankleding van zaal, geluid, verlichting enz. onder leiding van Dave en een tweede ploeg onder leiding van Peter die de keuken tot werkterrein had.

En het werd over de hele lijn een succesvol gebeuren. Om 19u was de zaal gevuld met 64 militanten.

Het Joelfeest van dit jaar stond in het teken van de ‘Grooten oorlog’.

Traditioneel werd het Joelfeest gestart met een fakkeltocht door de natuur die eindigde rond het Joelvuur. Voordracht en zang wisselden mekaar af om af te sluiten met de sprong over het Joelvuur.

Ondertussen had de keukenploeg warme chocomelk, glühwein en Joelkoeken laten aanrukken wat erg gewaardeerd werd door de aanwezigen.

Van het Joelvuur ging het terug naar de bivakplaats voor het binnengebeuren met de traditionele onderdelen:  we kregen een ontroerende film over het kerstbestand aan het IJzerfront te zien wat gevolgt werd door het Joelverhaal, de dodenherdenking en de eed van trouw door nieuwe militanten. Het ingetogen gedeelte werd afgesloten door een krachtige toespraak van onze Voorpost voorzitter, en iin die hoedenigheid dus ook sibbevader, Bart Vanpachtenbeke, en de nationale liederen.

De eed van trouw:
Ik zweer in eer en geweten
Als Voorpost-militant
Voor alle kameraden die hier aangetreden staan
Met de inzet van al mijn krachten
Mijn ganse leven te strijden
Voor het Nederlandse volk
En voor de Europese volkerengemeenschap.

En dan was het tijd om te feesten. En onze keukenploeg die kan toveren! Het werd een overheerlijk diner dat afgesloten werd met een reuze taart dat een echt kunstwerkje was.

Na het eten werden geschenken uitgedeeld waarna er nog tot in de late uurtjes werd gepraat en gezongen. Het streekbiertje, ’t vals paterke, viel best in de smaak.

Het werd een succesvol Joelfeest. Dank aan alle aanwezigen en vooral aan al diegenen die op welke wijze ook hun bijdrage leverden tot het welslagen er van.

Foto’s zijn terug te vinden op onze Facebookpagina