De problematiek rond de “transmigranten” blijft actueel. In de havens en op de snelwegparkings in West-Vlaanderen heeft de politie de voorbije maand al bijna 800 transmigranten aangetroffen. Dat zijn er ruim dubbel zoveel als twee jaar geleden. De politiediensten weten geen raad meer en de lokale bevolking is het moe.

Duizenden en duizenden illegalen reizen door Europa en hieronder bevinden zich veel economische vluchtelingen en zelfs jihadisten.

Daarom sloot Voorpost symbolisch de grens in de Westhoek en deelde pamfletten uit aan de voorbijrijdende auto’s om onze boodschap duidelijke te maken.

Wij zijn het moe, grenzen toe!