Met Voorpost steunen we de strijd van de Cypriotische bevolking voor een vrij Cyprus zonder Turkse bezettingsmacht en een eenmaking met de rest van Griekenland.

With Voorpost we support the struggle of the Cypriot people for a free Cyprus without Turkish troops and the fight for the enosis (= Cyprus back again a part of Greece).

Meer info/more info:
(English):https://www.facebook.com/VoorpostEuropa
(Dutch): https://www.facebook.com/ActiegroepVoorpost

Cyprus