19/11/2017
Voorpost voerde actie in de Westhoek om de problematiek met transmigranten aan te klagen. Onder de leuze: ” Wij zijn het moe, grenzen toe!” bezette Voorpost het dak van een voormalige grenscontrolepost te Callicannes (Abele-Poperinge). Zoals gekend trachten heel wat vreemde gelukzoekers via de Westhoek Engeland te bereiken om aldaar in de illegaliteit te verblijven.
Met Voorpost eisen we een waterdichte oplossing, er glippen nog veel te veel illegalen door de mazen van het net.

Sluit onmiddellijk de grenzen, heractiveer de grenscontroleposten, voer het aantal plaatsen in gesloten asielcentra drastisch op en voer een defensief remigratiebeleid!