28/09/2019
Al geruime tijd wil stad Ronse af van de taalfaciliteiten die er gelden voor Franstaligen. Het jaagt de stad op onnodige kosten, het bemoeilijkt de aanwerving voor geschikt personeel en bovendien zorgen de faciliteiten ervoor dat de stad niet kan fusioneren met andere gemeentes.

De taalfaciliteiten zijn in het leven geroepen om anderstaligen de tijd te geven om zich geleidelijk aan te passen in Vlaanderen. Zoals bekend komt hier niets van, integendeel, de Franstaligen vertikken het om zich aan te passen en beschouwen de faciliteiten als een voor eeuwig verworven recht. Daarbij komt nog dat de faciliteiten als een magneet werken op de Franstalige allochtonen, hierdoor vervreemdt Ronse angstwekkend.

Het stadsbestuur vraagt de afschaffing van deze faciliteiten, Voorpost steunt deze eis!

Voorpost wil een volksbewust Vlaanderen en daar helpen de faciliteiten absoluut niet bij. Wij eisen een waakzaam en proactief beleid die de Vlaamse identiteit en het Nederlandstalig karakter van de stad vrijwaart.