27/02/2021
Voorpost heeft in Rotterdam actie gevoerd bij het hoofdkantoor van Coca-Cola. De aanleiding is de anti-blanke cursus die ze hun medewerkers opdringen. In de praktijk komt het erop neer dat ze hun werknemers een boodschap meegeven: : ‘try te be less white’, oftewel gedraag je minder blank.
“Minder wit zijn betekent: wees minder arrogant, minder zelfverzekerd, minder verdedigend, bescheidener, luister, geloof, neem afscheid van ongevoeligheid,” en “breek met witte solidariteit” aldus Coca Cola. Voor Voorpost is dit anti-blank racisme onaanvaardbaar. Voorpost heeft daarom actie gevoerd bij het hoofdkantoor van de suikerdrankfabrikant in Rotterdam.

De Voorpostactivisten hebben een spandoek uitgerold en droegen Voorpost posters met zich mee. Florens van der Kooi, actieleider Voorpost Nederland, hield een toespraak met een duidelijke boodschap: Coca-Cola stop met anti-blank racisme, of staakt uw handel in Europa. Vervolgens probeerden de activisten een brief te overhandigen aan de Coca-Cola medewerkers, maar die hadden hun deuren snel vergrendeld bij het zien van de Voorposters. Daarom is de brief gedeponeerd in de brievenbus.

#BoycotCocaCola #StopAntiBlankRacisme