22/05/2021
Voorpost heeft bij het Songfestival in Rotterdam actie gevoerd tegen de gendergekte. Het Songfestival is verworden tot een linksliberaal project dat gendergekte propageert en traditionele waarden aanvalt. Belachelijk maken van culturen, nog nauwelijks zingen in de eigen taal, gendergekte, onzedelijk gedrag, drugsgebruik, antiblank racisme, de lijst van anti-Europese haat wordt langer en langer. Hoe meer men diversiteit propageert, hoe minder ruimte men laat voor verschillen…

Het thema van de manifestatie was “bescherm onze gezinnen”. In zijn toespraak hekelde actieleider Florens de ‘woke-cultuur’ en noemde hij enkele voorbeelden uit het dagelijks leven waar hij mee te maken kreeg. Afgewisseld met enkele Nederlandstalige nummers nam Rijnmonds kringleider Micha het woord. Zijn bijdrage ging over de seksualisering van de maatschappij.

De manifestatie is rustig verlopen.