Op woensdag 20 januari organiseerde de gemeente Diksmuide een infovergadering over het asielzoekerscentrum (AZC) dat daar geplaatst zal worden. Voorpost was hier uiteraard op aanwezig om de migratie kritische burgers een hart onder de riem te steken en onze standpunten omtrent de hele crisis extra onder de aandacht te brengen. Met het ondertussen al door velen gekende ‘wij zijn het moe! grenzen toe!’ spandoek gingen onze militanten bij aanvang van de infovergadering op het podium staan, een actie die onder luid applaus van de bewoners in de zaal onthaald werd.

Voor Voorpost is het dan ook zeer duidelijk, de bevolking is echt niet opgezet met die massastroom aan immigranten bestaande uit gelukzoekers en voornamelijk jonge mannen. De bevolking heeft een gegronde angst voor massa aanrandingen zoals te Keulen maar uiteraard ook voor de misdaden van individuele migranten of kleinere groepen migranten zoals we nu haast al wekelijks te horen krijgen. Voorpost blijft dan ook de de vraag stellen: ‘waarom zijn er nu plots wel miljarden ter beschikking om migranten bed, bad, brood, werk en onderwijs te geven maar is er decennia lang haast niets ondernomen tegen de armoede van de eigen bevolking, tegen de wachtrijen voor sociale woningen, aan de scholen bij de inschrijvingen, enz.?’ Zou de regering niet beter eerst naar de problemen en moeilijkheden van het eigen volk kijken voordat ze ons geld weggeven aan migranten? Voorpost blijft dan ook benadrukken dat de grenzen gesloten moeten worden om de stroom van migranten en alle problemen die dat met zich meebrengt te stoppen en dat oorlogsvluchtelingen in hun eigen regio moeten opgevangen worden. En dat het vanaf nu maar eens gedaan moet zijn om migranten een voorkeursbehandeling te geven en het eigen volk als tweederangsburgers te aanzien.

20160120actieDiksmuide2