Voorpost Rijnmond organiseerde een vormingsmiddag met als thema ‘Europa verdrinkt in de bootvluchtelingen’. Fractievoorzitter van het Vlaams Belang in het Vlaams Parlement Chris Janssens gaf een interessante voordracht te geven over deze helaas actuele problematiek. Hij analyseerde het probleem, benoemde de problemen en kwam tot een conclusie. Janssens schertste een bijzonder helder verhaal over de immigratieproblematiek en in het bijzonder de rol van de EU. Lichtpunten in het verhaal en in de discussie achteraf was de rol van sommige Oost-Europe staten als rem op de  ondemocratische en funeste politiek van de EU.

Uiteraard was er nog gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie en kon er nog worden nagepraat na afloop.

Chris Janssens