03/06/2022
Het toeristisch seizoen is ondertussen begonnen en aan onze Vlaamse kust ontvangen wij duizenden toeristen van bijna ontelbare nationaliteiten.

Uiteraard zijn deze toeristen welkom maar het is weliswaar geweten dat in bepaalde Vlaamse kuststeden al jaren een enorme verfransing aan de gang is en dat daarbovenop duizenden illegalen via onze kust Engeland willen bereiken.

Het is daarom noodzakelijk om duidelijk te maken dat onze kust Vlaams is en daarover te waken. Voorpost trok over de gehele kustlijn op pad om deze boodschap duidelijk te maken.