24/04/2023

Voorpost organiseerde samen met de Geuzenbond de Willem van Oranjeherdenking. Vandaag 24 april is de geboortedag van Willem van Oranje. Een prima moment om bij zijn standbeeld aan het Noordeinde in Den Haag een hulde te brengen aan de vader des vaderlands.

De herdenking werd geopend door Florens van der Kooi (actieleider van Voorpost Nederland). Hij vertelde dat het niet makkelijk was geweest om deze herdenking te organiseren. Niet in de laatste plaats door de voorwaarden die de politie wilde opleggen aan de herdenking (niet naast het standbeeld maar op een pleintje verderop, een maximum aantal deelnemers etc). Pas na een waarschuwing dat juristen zouden worden ingeschakeld werden de voorwaarden plots ingetrokken. Florens vertelde ook dat deze herdenking een jaarlijks terugkerende traditie gaat worden.

De volgende spreker was Esly van Voorpost die meer vertelde over het leven van Willem van Oranje en zijn voorbeeld van onverzettelijkheid voor vele nationalisten.

Er werd het ‘gebed voor het vaderland’ gezongen waarna het bloemstuk werd geplaatst begeleid door de vaandeldragers van beide organisaties. Een minuut stilte werd in acht genomen zodat iedereen op zijn eigen wijze Willem van Oranje kon herdenken.

De volgende spreker was van de Geuzenbond die de mensen aanmoedigde tot meer activisme in de geest van Willem van Oranje.

Traditiegetrouw werden als afsluiting de nationale liederen gezongen. Die Stem van Suid-Afrika, De Vlaamse Leeuw en het Wilhelmus.

Voorpost kijkt terug op een geslaagde eerste herdenking. Een fijne samenwerking met de Geuzenbond, een voorbereiding met hindernissen maar dat was het resultaat waard: Op stijlvolle wijze Willem van Oranje hulde gebracht, een goede opkomst en hoop dat er een jaarlijks terugkerend nationalistische traditie is geboren.