18/11/2017
In Vlaanderen zijn er twee steden waar de Sint tijdens zijn blijde intrede vergezeld wordt door roet en veegpieten namelijk Gent en …..Antwerpen. Antwerpen waar de burgemeester Bart de Wever de dienst uitmaakt.
Zoals vorige jaren voerde Voorpost Antwerpen-Kempen actie. De politie had ons telefonisch verwittigd dat we niet op de Grote Markt mochten komen of we zouden opgepakt worden. Via een plaatselijke gids konden we de politie verschalken en verschenen er plots twee zwarte Pieten met sympathisanten op de Grote Markt tussen enkele duizenden kinderen en hun ouders. De kans voor de politie om ons op te pakken was verkeken.

De Voorpost Zwarte Pieten deelden honderden snoepjes uit aan de kinderen en pamfletten aan de volwassenen. De sympathie van de bevolking was enorm. Men had geen goed woord over voor de veeg en roet Pieten.
Na de actie deed de politie een nieuwe poging om de Pieten niet in de zak te steken maar wel  op te pakken en over te brengen naar het politiebureel. Toen we dit gewaar werden namen de Pieten en hun sympathisanten een sprint en duikelden het café Den Engel binnen. En dat café zat h

elemaal vol Antwerpenaars die hun sympathie voor de Zwarte Pieten niet onder stoelen of banken staken. Gevolg de pakkemannen namen niet het risico ons daar te komen oppakken.

Men liet ons wel weten dat we ons mogen verwachten aan een gasboete. Dank u wel burgemee

ster Vlaams nationalist Bart de Wever. De tijd van verandering van de N-VA bestaat er ondermeer in de Zwarte Pieten te vervangen door de zielige roet- en veegpieten. Maar Voorpost geeft de strijd niet op. Volgend jaar zijn we er terug!