Het besneeuwde Brabantse land vormde de achtergrond voor het Activistenweekeinde van Voorpost. Reeds de vierde editie (februari 2012) in de huidige opzet. Vrijdagavond druppelden de mensen vanuit Vlaanderen en Nederland binnen.

Na het ontbijt op zaterdag en de opening door actieleider Florens van der Kooi ving Bart van Gught aan met een  lezing met als thema nationalisme vandaag. Bart gaf een goed onderbouwde beschouwing over het nationalisme en ontlede deze ideologie en gaf de overeenkomsten en verschillen aan met andere stromingen.

Een welkom middagmaal van tosti’s en groente ging er goed in. De middag stond in het teken van de groepsopdrachten. De aanwezigen werden opgedeeld in een drietal fictieve kringen. En deze kringen konden kiezen uit een drietal onderwerpen. Doel was een actie op te zetten van begin tot eind. De uitkomsten zouden zondag besproken worden.
Halverwege de middag was het tijd voor een frisse neus. De wandeling door de akkers was geslaagd. Bij terugkomst was het tijd voor ontspanning. Een potje schaak, wat lezen en vooral veel praten.

De keukenploegen van Voorpost  zijn inmiddels befaamd. Alle hulde voor de kookploeg die er weer in slaagde de activisten van goede maaltijden te voorzien. Zo ook de avondmaaltijd bestaande uit soep  friet met stoofvlees en een goede groenteschotel.

De vormingssessie van de avond werd geleid door Nederlands actieleider Florens van der Kooi. Thema: actievoorbereiding. Florens gaf a.d.h.v. foto’s en filmbeelden een interessante  uiteenzetting over actievoeren in de brede zin van het woord. Traditie op de Activistenweekeinden is de zangavond. Dat (noord)Nederlanders niet bekend staan om hun toonvastheid, werd ook deze avond weer bevestigd. Een mooi moment tijdens de zangavond was de overhandiging van een drietal kindertekeningen aan een drietal activisten als bedank voor inzet en trouw.

Na het ontbijt op zondagochtend was het aan onze hoofdredacteur om de laatste vorming te verzorgen. Thema: nationalisme en economie. Of zoals hij zelf zei ‘nationalisme of economie’. Het lastige te verwoorden thema werd duidelijk verwoord.
Voor en na de spaghettimaaltijd was het de beurt aan de kringen om hun werk van zaterdag te presenteren. Na de presentatie werden de deelnemers stevig ondervraagd door de andere kringen en door de leiding.

Het goed georganiseerde Activistenweekeinde werd afgesloten met een woord van dank aan de deelnemers en de kookploeg. Op naar de vijfde editie!