Het zevende Activistenweekeinde (februari 2015) met een goed gevuld programma werd in Brabant georganiseerd. Dit jaar stond het in teken van ‘200 jaar Nederlanden’. Zoals gebruikelijk druppelden de deelnemers op vrijdagavond binnen, verwelkomd door een haardvuur.

Na de opening van het weekeinde op zaterdagochtend startte Francis van den Eijnde met de eerste lezing: 200 jaar Nederlanden. Op zijn bekende bevlogen manier vertelde Francis over de rijke geschiedenis van onze Lage Landen.

Het aangename middageten werd opgevolgd door Edwin Truyens. Wederom over het thema de Nederlanden, maar nu meer hedendaags. En ook deze spreker kan met recht een heel-Nederlander worden genoemd, of beter zoals hij zelf zegt: een Nederlander. En daar was hij duidelijk in.

Tom verzorgde de sportieve middag. De deelnemers werden ingedeeld in groepen en moesten het tegen elkaar opnemen met activiteiten zoals boogschieten, speerwerpen, hout hakken en boomstam werpen.  Het geïmproviseerde materiaal oogstte de nodige bewondering en verwondering.

Ook dit jaar mochten we de bekende gezichten van de kookploeg zien in de keuken. Het eten was dus weer goed geregeld.
Het Lagerhuisdebat was vorig jaar goed bevallen en stond dus ook dit jaar weer op de agenda. Onder strakke leiding stonden twee groepen tegenover elkaar om verschillende stellingen te verdedigen, dan wel aan te vallen. Soms met inhoudelijke argumenten, maar ook vaak met de nodige humor.
De cantus werd ook dit jaar verzorgd door Karl, bijgestaan door Jeroen. Op studentikoze wijze werden de kelen leeggezongen en gesmeerd.

Na het ontbijt op zondag werden de groepsopdrachten voorgesteld en bediscussieerd. Voorpost blijkt gelukkig nog over de nodige creativiteit te beschikken.

Een wandeling door een bos met tal zeer oude grafheuvels was een welkome afwisseling van het programma.
Na het middagmaal was het de eer aan Marc Joris met het onderwerp ‘islamisering’ om de serie vormingen van dit weekeinde af te sluiten. De lezing viel erg in de smaak.

Het weekeinde werd door Florens afgesloten met een woord van dank voor hen die zich hebben ingezet. We willen met name de sprekers en de sympathieke kookploeg bedanken voor het goed verlopen weekeinde. Volgend jaar de achtste editie!

Meer foto’s zijn op onze Facebookpagina te bekijken.