Vandaag, donderdag 2 juni, ging te Leuven het congres van het Katholiek Onderwijs door omtrent thema’s zoals de bestuurlijke optimalisering, schaalvergroting, pedagogische begeleiding en belangrijker de nieuwe richting die het Katholiek Onderwijs uit wil met haar dialoogscholen waarmee ze voorgoed haar instellingen wenst te islamiseren (zoals speciale plaatsen inrichten voor islamitische gebedsruimten en het omarmen van het dragen van de hoofddoek).

Afgelopen zondag voerde Voorpost al actie tegen deze vorm van islamisering van ons Katholieke Onderwijs bij het bisschoppelijke paleis te Mechelen en ook vandaag waren we met enkele militanten aanwezig om onze bezorgdheid te uiten bij de bestuurders en leidinggevenden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We zullen de druk op de ketel blijven houden, want het Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet volgens Voorpost en vele andere burgers Katholiek en Vlaams blijven!

Hieronder vindt u de persmededeling terug die onze visie hieromtrent uit de doeken doet:

Persmededeling: Stop de islamisering van het katholiek onderwijs

Het nieuwe schoolmodel waar het katholiek onderwijs aan werkt baat de nationalistische actiegroep Voorpost ernstige zorgen. De voorstellen om hoofddoeken toe te laten op katholieke scholen en het inrichten van islamlessen en gebedsruimtes zijn volgens Voorpost een brug te ver, dit zijn vernietigende hervormingen.
Wat is eigenlijk nog het onderscheidende project van het katholiek onderwijs?

De islambekering van de Vlaamse jeugd is via dit project van start gegaan. Want als er één godsdienst is met een grote bekeringsdrang, dan is dat de islam.

In plaats van onze identiteit verder onderuit te halen moet het katholieke net hun karakter versterken, de eigen cultuur en identiteit promoten. Het christendom maakt deel uit van de Europese identiteit, een identiteit die nota bene steeds meer onder druk komt te staan van een agressieve islam.
Nu, meer dan ooit, moet die identiteit versterkt worden, en dat doe je niet door de islam te faciliteren.

De islam staat haaks op de Europese waarden en op de verworvenheden van onze democratische samenleving. Het is nu toch al meer dan duidelijk gebleken dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting gewaarborgd is. Het katholieke net moet hieruit zijn conclusies trekken en het imago van het kwaliteitsvolle katholiek onderwijs terug opkrikken in plaats van de fundamenten onderuit te halen.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen