Zondag 6 september a.s. in de Sint-Annakerk van Lokeren (Veerstraat 12) met een H. Mis om 12u00 uur, die wordt voorgegaan door  de gedreven pater Scheutist Wim van Essche en priester Roeland van Steenkiste. De dienst wordt opgeluisterd door het Sint-Lutgardiskoor van Hamme onder leiding van Clara Heirman en voor de muzikale omlijsting zorgt orgelist Willy De Decker. Teksten worden gelezen door Wilfried Haesen en uw dienaar. Zoals reeds jaren gebruikelijk worden de kerkgangers na de dienst in de parochiezaal uitgenodigd op een Vlaamse boterham met koffie, waarbij honderduit herinneringen kunnen worden uitgewisseld met gelijkgezinden die elk jaar opnieuw komen afgezakt.

Voorpost, zoekt vrijwilligers om een handje toe te steken stoelen klaar zetten,offerande, zaal opkuisen, tafel zetten, koffie uitschenken enz… Wie wil meehelpen mag steeds een zijn aanwezigheid melden bij Luc.

Militanten daar te plaatsen om 10u00 eenvormige kledij!