Maandag 30 mei protestactie aan het bisschoppelijk paleis te Mechelen tegen de islamisering van het katholiek onderwijs.
20u Wollemarkt, Mechelen, (De manifestatie is toegelaten)

Op donderdag 2 juni organiseert het katholiek onderwijs in de universiteit te Leuven een groots congres. Tijdens dit congres zullen de voorstellen van voorzitter Lieven Boeve, directeur –generaal van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen besproken worden.
Lieven Boeve wil van de katholieke scholen open dialoogscholen maken. Hij wil moslims en anders -gelovigen een volwaardige plek geven in onze katholieke scholen.

Of de islamisering van Vlaanderen doorgevoerd door het katholiek onderwijs. Een exponent van de weg met ons mentaliteit.
Deze voorstellen worden dan ook op gejuich onthaalt door moslimverenigingen. Zoals ene Khlid EL Jafoufi oprichter van de moslimstudentenvereniging Mahara aan de universiteit Antwerpen. Hij vindt het een moedig en noodzakelijk initiatief.

Met Voorpost zullen we daarom maandagavond 30 mei actie voeren voor het bisschoppelijk paleis te Mechelen.

Met deze actie willen we de bisschoppen met aandrang vragen hun invloed aan te wenden bij het bestuur van het Katholiek Onderwijs in Vlaanderen om deze nefaste voorstellen te laten afvoeren.

Praktisch:
Aanvang manifestatie : 20u. Einde voorzien te 21u15
Wollemarkt 15 Mechelen (centrum vlak bij St Rombouts toren. Er is een (betalende) ondergrondse parking om de hoek.)

Op het programma :
– Toespraak door Rien Vandenberghe oud KVHV‘er.
– Getuigenis door onderwijzeres.
– Overhandiging memorandum aan de bisschoppen.
– Slotwoord door Bart Vanpachtenbeke voorzitter Voorpost.
– Praktische mededeling door Nick Van Mieghem actieleider Voorpost.

Wie islam zaait, zal sharia oogsten!