Antwoord Foundation Max van der Stoel:
Geachte,

Hartelijk dank voor uw e-mail aangaande de Afrikadag die wij op 13 april 2019 organiseren. Het klopt in principe dat externe organisaties op de Afrikadag (tegen betaling) zelf een activiteit kunnen organiseren. Wij letten daarbij op twee dingen. Past het thema bij de Afrikadag (dit jaar in het teken van migratie) en past de aanvragende organisatie bij de waarden van de Foundation Max van der Stoel. Dat

Laatste is voor ons heel belangrijk. Wij zijn een progressieve organisatie en staan voor solidariteit, democratie en vrijheid. We maken ons bijvoorbeeld hard voor een diverse Nederlandse samenleving en de gelijke rechten van minderheden daarin. Dat is het tegenovergestelde van de volksnationalistische ideologie van Voorpost. Ik kende uw organisatie wel al uit de media, maar heb mij er de afgelopen dag nog beter in verdiept. Uw ideologie staat haaks op de onze. Wij zijn tegen iedere vorm van nationalisme en bijvoorbeeld uw acties tegen de bouw van moskeeën. Een samenwerking is wat ons betreft dan ook niet mogelijk. Ik waardeer wel dat u ons hebt aangeschreven.

Met vriendelijke groet,

Arjen Berkvens
Directeur FMS

 

Aanvraag door Voorpost deelname Afrikadag: 
Geachte heer/mevrouw,

Als Voorpost willen wij graag participeren in de Afrikadag in Amsterdam op zaterdag 13 april as. Het onderwerp dat wij onder de aandacht willen brengen zijn de zogeheten Plaasmoorden. Een Plaas is Afrikaans voor boerenerf. De gemeenschap van blanke Boeren in Zuid-Afrika (velen van hen zijn Afrikaner-Boeren met Nederlands bloed in hun aderen), heeft meer en meer te maken met deze beestachtige moorden, veelal in combinatie met gruwelijke marteling en verkrachting.

Naast het verontrustende gegeven dat Afrikanermonumenten massaal worden vernield en verwijderd, Afrikaners en andere blanken stelselmatig worden uitgesloten van de arbeidsmarkt en het Afrikaans vanwege haar status als moedertaal van de Afrikanergemeenschap, meer en meer verdrongen wordt van scholen, universiteiten en media, zijn sinds de komst de komst van het ANC in de regering, al meer dan 3500 blanke Boeren op hun Plaas afgeslacht. De term ‘vermoord’ dekt in deze simpelweg niet eens de lading.

Voorpost is een Heel-Nederlandse actiegroep. Dat houdt in dat wij in het hele Nederlandse taalgebied van Europa actief zijn en opkomen voor de belangen van de etnisch-Nederlandse gemeenschap; of dat nu in het huidige Nederland, Vlaanderen of in het Vlaamse noorden van Frankrijk is. Buiten Europa heeft Voorpost een vertegenwoordiging in Zuid-Afrika die het sterk aan ons Nederlanders verwante Afrikanervolk vertegenwoordigd. Vanuit Voorpost maken wij ons dan dus ook al jaren sterk voor meer aandacht voor de benarde situatie van ons overzeese broedervolk, waarvan in het bijzonder die van haar Boeren.

Omdat de internationale gemeenschap en ook de ‘mensenrechtenorganisaties’ steevast de andere kant op kijken, voeren wij met Voorpost op gezette tijden actie. Zo ook vorig jaar bij uw evenement. Toen stonden wij met een bescheiden groepje activisten voor de deur van de Afrikadag om aandacht te vragen voor de moorden op de blanke Boeren. De voorzitter van de Afrikadag kwam toen naar buiten om ons te vertellen dat hij niet blij was met onze actie voor de deur. We zouden ons volgend jaar, dit jaar dus, beter aanmelden voor de Afrikadag waarna onze aanvraag in behandeling zou worden genomen.

Wij zijn zeker bereid om onze bijdrage toe te lichten.

Met vriendelijke groeten, namens Voorpost,