01/04/2017
Voorpost, NSV!, KVHV en VNJ demonstreerden in Diksmuide tegen het IJzerbedevaartcomité dat de IJzertoren tegen betaling wil openstellen voor babyborrels en bedrijfsfeestjes. Van aan het station trok Men in optocht naar de IJzertoren waar de deelnemers werden toegesproken door de woordvoerder van NSV! en Bart Vanpachtenbeke.

Wegens falend beleid en terugvallende bezoekersaantallen, wil het Museum aan de IJzer hun kas spijzen door hét monument bij uitstek dat de strijd van Vlaamse soldaten in de Eerste Wereldoorlog symboliseert, gaan vercommercialiseren en er onder andere babyborrels en bedrijfsfeestjes laten organiseren. Dit maakt ons, Voorposters die wel op een bewuste en respectvolle manier omgaan met onze Vlaamse strijders uit de Eerste Wereldoorlog, uitermate verontwaardigd en zelfs kwaad. Wij gaan met respect en deemoed om met ons Vlaams erfgoed en de nagedachtenis van zij die vochten voor onze vrijheid, vrede en ontvoogding en daar horen bedrijfsfeestjes en babyborrels niet bij. In 1996 verklaarde Lionel Vandenberghe op de bedevaart nog: “Op dit dodenveld passen alleen ingetogenheid en sereniteit”.

Stop de vermarkting en instrumentalisering van de IJzertoren!
Wij eisen dat haar sacrale schoonheid in ere wordt gehouden!