01/02/2017
* * * P E R S M E D E D EL I NG * * *

De nationalistische beweging Voorpost heeft kennis genomen van het nieuwste initiatief van DéFi, de opvolger van FDF, in zijn strijd tegen Vlaanderen. DéFi lanceert een grootschalige informatiecampagne om de uitbreiding van het Brussels gewest met de faciliteitengemeenten af te dwingen.

De rabiate Vlamingenhaters van het voormalige FDF nemen steeds het voortouw om de anti-Vlaamse oorlogstrom te roeren in onze Vlaamse hoofdstad Brussel en de aangrenzende faciliteitengemeenten. Het Franstalig taalimperialisme van DéFi-voorzitter Olivier Maingain en zijn acolieten kent geen grenzen. De 19 Brusselse gemeenten volstaan voor deze mensen bijlange niet als jachtterrein want ook de rest van Vlaams-Brabant willen ze maar al te graag inlijven bij “ le tres grand Bruxelles”.

Via dit persbericht wil Voorpost duidelijk maken dat iedere vorm van Franstalig imperialisme in de Vlaamse rand of elders volkomen onaanvaardbaar is. DéFi zal Voorpost op zijn pad vinden!

Elke vorm van Franstalig taalimperialisme, zijnde in een open of verdoken vorm, zal duidelijk beantwoord worden door acties van Voorpost.

Voorpost eist de afschaffing van de taalfaciliteiten en een onafhankelijk Vlaanderen dat vrij is van Franstalig imperialisme.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen

Meer info:
www.Voorpost.org
https://www.facebook.com/Voorpost