12/01/2019
Voorpost Nederland organiseerde een drukbezochte nieuwjaarsreceptie. Vanuit alle hoeken van Nederland en Vlaanderen waren Voorposters afgereisd naar de schitterende locatie op de Veluwe. Vele Voorposters hadden een goed gevoel overgehouden over de Voorpostwerking in 2019 en wilden dit goede gevoel meenemen naar 2020. Het vorige jaar heeft Voorpost Nederland 31 acties uitgevoerd, 7 scholings- of kameraadschappelijke bijeenkomsten georganiseerd, een culturele uitstap georganiseerd en ook nog eens 8 keer ondersteuning geboden aan bevriende organisaties. Een ongekend hoog aantal en dat allemaal zonder betaalde krachten. Voorposters doen dit vrijwillig maar met zeer veel moed en gedrevenheid.

Het officiële gedeelte werd geopend door actieleider Florens van der Kooi die een uitleg gaf bij foto en videobeelden over de activiteiten van het vorig jaar.
Een grote verrassing voor de aanwezigen was een ingesproken videoboodschap van Henk van de Graaf vanuit Zuid-Afrika. Henk is ons contactpersoon van Voorpost in Zuid-Afrika. Hij vertelde kort iets over de situatie van de boeren in Zuid-Afrika en wenste Voorpost een goed en strijdbaar 2020 toe.

De nieuwjaarsreceptie was dit keer het decor van de uitreiking van een kringvlag aan een nieuwe kring: Voorpost Veluwe. Actieleider Florens sprak lovende woorden over de groep van Voorpost Veluwe, die voortvarend aan de slag zijn gegaan. Middels een korte ceremonie werd de vlag stijlvol overhandigd aan Arie Huisman, die op zijn beurt de activisten uit zijn kring bedankte voor hun steun.

In 2019 is er vanuit Voorpost een stichting opgericht: Hart voor eigen volk. Martijn Oelen, initiatiefnemer en motor achter de organisatie van de kerstpakketten legde uit wat de stichting inhoudt, doet en van plan is. Hij bedankte iedereen voor de gulle giften die zijn binnengekomen zodat er zo’n 55 pakketten aan arme mensen konden worden verspreid.

Tot slot was het woord aan Voorzitter Bart Vanpachtenbeke, die middels een vlammende strijdrede, de aanwezigen wees op de schrijnende toestand waarin de Nederlanden zich verkeren, en de verantwoordelijkheid welke Voorpost heeft om haar naam waar te blijven maken: Staan op de Voorposten van de samenleving. Hij sprak het volledige vertrouwen uit dat Voorpost ook in 2020 weer veel van zich zal laten horen.

Er werd nog lang nagepraat, de sfeer zat er goed in, getuige het feit dat maar weinig mensen snel naar huis wilden gaan.