Van de gezellige nieuwjaarsrecepties in het Vlaams huis De Klokke te Duffel verhuisden we dit jaar naar een grote zaal te Nieuwkerken-Waas. Het was dan ook geen ‘gewone’ nieuwjaarsreceptie. Van de gelegenheid wensten we gebruik te maken om de functieoverdracht van Voorpost voorzitter officieel bekend te maken.

Om 16 uur was de start van de receptie om vervolgens te 17u aan te vangen met de functieoverdracht.

Na 25 jaar gaf Johan Vanslambrouck zijn functie van voorzitter door aan zijn opvolger Bart Vanpachtenbeke.

Een 120 militanten woonde deze plechtigheid bij.

Aan de hand van een knappe diareeks becommentarieerd door actieleider Nick Van Mieghem kregen de aanwezigen eerst een overzicht van de talrijke Voorpostactiviteiten van vorig jaar.

Daarna was het de beurt aan Luc Vermeulen om eveneens via een diareeks een overzicht te brengen van het (actie)leven van Johan als 25 jaar voorzitter van onze organisatie.

Om Johan te bedanken schonken we hem een boekenbon waar hij een stevig boekje van kon kopen. Verwacht jullie dan ook maar aan een aantal boekbesprekingen van de hand van Johan in de volgende nummers van Revolte. Want neemt Bart het voorzitterschap over Johan blijft actief binnen de leiding van Voorpost.

Na Johan bedankt te hebben voor zijn inzet tijdens de voorbije 25 jaar was het de beurt om Bart, eveneens via een reeks van dia’s, aan de talrijk opgekomen leden en sympathisanten voor te stellen. Waarna de nieuwe voorzitter zelf het woord nam om zijn nieuwjaarstoespraak te houden en de grote lijnen uit te zetten voor het volgende werkjaar. En hij deed dat met bijzonder veel verve!

Het officiële gedeelte werd besloten met de nationale liederen waarna het feest echt kon losbarsten. Onze onnavolgbare keukenploeg had weer het beste van zichzelf gegeven en het was dan ook echt genieten van een geweldige Breughelmaaltijd.

Hier kan je de foto’s zien.

De aftredend voorzitter Johan Vanslambrouck (rechts) met de kersverse voorzitter Bart Vanpachtenbeke (links)

De aftredend voorzitter Johan Vanslambrouck (rechts) met de kersverse voorzitter Bart Vanpachtenbeke (links)