De kern West-Brabant organiseerde dit jaar de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Voorpost Nederland. Na een glaasje bubbeltjeswijn verwelkomde actieleider Florens van der Kooi verwelkomde de aanwezigen.

Aan de hand van beeldmateriaal nam hij de acties en activiteiten van het afgelopen jaar door. Dat Voorposters altijd een volle agenda hebben bleek wel uit de vele acties, lezingen, kringactiviteiten als wandelingen, culturele uitjes, weekeindes en zelfs buitenlandse reizen.

Florens stond uitgebreid stil bij de acties rond de komst van asielzoekerscentra (AZC’s). Met name de strategische keuzes die Voorpost maakt om het wel of niet onder eigen naam meedoen aan lokaal verzet.

Na Florens was het de beurt aan voorzitter Bart Vanpachtenbeke met zijn strijdrede. Hij haalde aan  dat de teller van acties en activiteiten van Voorpost (Nederland en Vlaanderen) het afgelopen jaar op 150 stond. Dat één activiteit per drie dagen. Daar hoeven we ons als actiefste actiegroep niet voor te schamen!

Wellicht stond de kapotte kachel in de zaal symbool voor het gure politieke klimaat in Nederland. Desalniettemin werd er onder genot van een drankje en een bittergarnituur nog lang nagepraat. Op een strijdbaar 2016!