Een sfeervolle zaal vulde zich met Voorposters en belangstellenden voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van Voorpost Rijnmond. De lokale kringleider verwelkomde de aanwezigen en vatte het programma samen.  Actieleider Florens van der Kooi vertelde aan de hand van mooie foto’s en filmbeelden over de activiteiten van het afgelopen jaar. Florens besloot met de agenda van het komende half jaar, waarin behalve de vaste activiteiten ook de aankondiging van de nieuwe webwinkel werd vermeld.

Gastspreker en oud-Revolte hoofdredacteur, publicist en vast medewerker van Rechtsactueel Sjors Remmerswaal ging in op de dramatische gebeurtenissen in Frankrijk. Hij analyseerde de reacties op aanslagen en kwam tot weinig hoopvolle conclusies.

Na afloop werd er nog lang nagepraat onder genot van een hapje en een drankje. Op een strijdbaar 2015!