10/05/2023  &  13/5/2023

Beide avonden begonnen met het voorstellen van de nieuwe kringleiders aan de aanwezige leden en geïnteresseerden. Vol enthousiasme maakten de kersverse kringleiders de ambities aan de aanwezigen bekend.

Activist Esly nam hierop het stokje over en nam de aanwezigen mee in een persoonlijk verhaal. Vanuit verschillende invalshoeken zette hij uiteen waarom hij ooit volksnationalist is geworden.

Nationaal actieleider Florens van der Kooi sloot het sprekersgedeelte van beide avonden af met een uitgebreide uitleg over onze de organisatie en wat er van actieve leden wordt verwacht.

We kunnen terugkijken op twee bijzonder geslaagde opstartbijeenkomsten.