Het hele IJzerwakeweekeinde waren onze Voorpost militanten weer te gast op de Vleterranch. De ontvangst was weer super en we houden er aan de hele ploeg bijzonder hartelijk te bedanken voor de geleverde inspanningen.

Vrijdag 28 augustus werd begonnen met de opbouw van het IJzerwaketerrein. Enerzijds voor het IJzertreffen door een ploeg VNJ ers en anderzijds voor de opbouw van IJzerwake zelf door een ploeg Voorposters. Onder tropische temperaturen werd er getrokken, gesleurd, gehamerd, tenten werden recht getrokken. Het werd een en al bedrijvigheid op de terreinen van IJzerwake dit alles onder de goedkeurende blikken van de gebroeders Van Raemdonck. Ondertussen waren andere militanten onder leiding van kok Peter voluit bezig met de voorbereidingen van de traditionele vrijdagavond braai. Dertig Voorpostmilitanten samen met een vijfman sterke afvaardiging van onze Bretoense kameraden van Adsav! konden genieten van de braaikunsten van Peter en Ludo.

De eerste bedden werden bezet en de eerste tenten opgesteld.

Zaterdag 29 augustus: vandaag gaan we voor de grote werken. Voorposters zijn actief bij de voorbereiding van de parking het plaatsen van wegwijzers en het opbouwen van het hele terrein waaronder het plaatsen van enkele duizenden stoelen. Er wordt gesleurd met tafels en stoelen , herrashekken, spandoeken, naderafsluitingen enz. Zeker 30 Voorpostmilitanten werken zich te pletter om alles tijdig klaar te krijgen. Een tweede ploeg Voorposters maken de nodige voorbereidingen voor de ook al even traditionele kameraadschap en zangavond.

Onder leiding van actieleider Nick werd de manege omgetoverd tot een sfeervolle bedoening.

Na een spaghettimaaltijd voor 80 man gingen de deuren wijd open en werden de eerste plaatsen ingenomen. Al vlug moesten stoelen en tafels bijgezet worden, de zaal liep barstens vol met meer dan 150 geestdriftige zangers.

We hadden dan ook een sterk programma. De muzikale begeleiding werd verzorgd door de immer sympathieke en altijd enthousiaste zussen Torfs, dochters van de Raf, uitbater van het Vlaams huis De Klokke te Duffel. Het NSV zorgde voor vier cantors die de hele avond in goede (zang)banen leidden.

Het werd een fantastische avond die geopend werd door twee doedelzakspelers waarbij de aanwezigen al dadelijk uit de bol gingen. In de loop van de avond kregen we nog een optreden van onze Bretoense kameraden die een nationalistisch Bretoens lied brachten en een doedelzak optreden. Verder mochten we nog genieten van de zalige stemmen van twee sympathieke en mooie Duitse meisjes actief in de nationalistische beweging.

Om 23u30 werd de zangavond afgesloten met het stemmige lied ‘goede nacht kameraden..’ En om 1u30 sloot de cafetaria om dan te genieten van een veel te korte nachtrust.

Zaterdagnamiddag organiseerde Voorpost ook nog een rondleiding voor onze Bretoense vrienden door de Frontstreek. Onze gids Jan Huybrechts gidste hen door de Vlaamse slagvelden en de talrijke militaire begraafplaatsen waarbij halt werd gehouden bij de monumenten van Bretoense, Ierse en andere Keltische gesneuvelden.

Zondag 30 augustus IJzerwake

De nachtwacht op het IJzerwaketerrein had een helse nacht achter de rug. Storm, regen en hagelbuien vierden feest en toen de eerste militanten om 7u s’ morgens toekwamen konden die dadelijk aanvangen met de omgeblazen herrashekken recht te trekken en stro te leggen over de teogangswegen.

Maar de wolken werden verdreven en om 11u konden de twee Vlaamse doedelzakspelers de 14de

IJzerwake openen onder een stralende zon.

Militanten van Voorpost verzorgden de ordedienst en waren verder actief op de parking en in het secretariaat. Blijkt voor onze kameraadschapsavond de belangstelling jaar na jaar te groeien met vooral veel aanwezige jonge nationalisten dan was er op de IJzerwake iets minder volk dan vorige jaren. Bijna zeker te wijten aan de weerberichten in de vroege ochtend die spraken van storm, regen , overstromingen afgerukte daken enz in de streek van Brugge en Diksmuide.

Programatisch werd het inhoudelijk een sterke Ijzerwake met toespraken van Bart De Valck voorzitter van de VVB en Wim de Wit voorzitter van IJzerwake.’ Optredens waren er van zanger Bart de Bard en volkskunstgroep Ossaert waarbij onze voorzitter Bart van Pachtenbeke op het schild geheven werd en fier vendelde met de Oranje Blanje Bleu!

Na de IJzerwake werd er door onze militanten weer keihard gewerkt om wat eerst opgebouwd werd terug af te breken waarna we samen een stevige pint dronken op het IJzerwaketreffen.

Maandag 31 augustus: de laatste loodjes.

De laatste loodjes die wegen inderdaad het zwaarst. Met nog een beperkte ploeg werden de laatste werkzaamheden afgerond. Tenten,naderafsluitingen en herrashekken afbreken, omstreeks 13u konden we zeggen ‘eind goed al goed’ het was weer een fantastisch weekeinde!

Rest ons nog alle Voorpostmilitanten te bedanken voor hun inzet, jullie waren geweldig!!!

Voor alle foto’s zie dit album

Hieronder een kleine greep uit het album.