Voorpost heeft op dinsdagavond 29 maart 2011 een korte en sobere herdenking gehouden tegenover Hotel Cosmopolite te Kedichem. 25 jaar geleden werd hier door antifascisten een aanslag gepleegd op de democratie.

Voorpost wil hiermee de slachtoffers herdenken van vele jaren antifascistische terreur in Nederland. Op 29 maart 1986 vond in Hotel Cosmopolite in Kedichem een bespreking plaats tussen de Centrumdemocraten en de Centrumpartij. Antifascisten verstoorden de bijeenkomst en vielen het hotel met 300 mensen aan. Daarbij ontstond door een brandbom brand, waardoor het hotel in de as werd gelegd. Bij de ontruiming van het hotel verloor een van de partijleden een been. Bij de sloop van het hotel kwam de eigenaar om het leven. Deze terroristische daad is jarenlang door politiek en Justitie gebagatelliseerd. Op 29 maart 2011 is het 25 jaar geleden dat deze antifascistische schanddaad plaatsvond. Tot op heden worden antifascisten echter ongemoeid gelaten en mogen ze (vermeende) tegenstanders intimideren, bijeenkomsten verstoren en zaaleigenaren bedreigen. De politiek weet het, maar doet niets. Zelfs niet na de moord op Pim Fortuyn door de antifascist Volkert van der Graaf.

De politie bleek ook erg geïnteresseerd te zijn in deze herdenking en kwam met meerdere wagens en agenten naar de bewuste locatie toe. Waar ze 25 jaar geleden weigerde een democratische politieke partij en haar leden te beschermen, kwam ze nu ruimschoots opdraven en dan nog wel om de herdenking te dwarsbomen. Ze stonden echter op de andere oever van de rivier de Linge.. Zodoende was er tijd genoeg om bij elkaar te komen. Er werd een spandoek, met de tekst “stop links geweld”, ontrold en landelijk actieleider Florens van der Kooi hekelde in zijn toespraak de rol van de politie vandaag, maar stipte tevens aan dat er nog altijd veel sprake is van antifascistisch geweld in de huidige maatschappij. Hierna sprak ervaringsdeskundige drs. Alfred Vierling kort een woordje over de gewelddadige jaren tachtig en de kwalijke rol van de overheidsdiensten daarbij.

Antifascisme is geen mening, maar een misdaad. Voor recht en democratie, nooit meer antifascisme!