Op maandag 30 mei voerde Voorpost actie aan het bisschoppelijk paleis tegen de islamisering van het katholieke onderwijs. Onder het mom, ‘Geen regen kan ons deren geen stormen of geweld’ voerde Voorpost in de gietende regen met een heleboel militanten hun actie aan het bisschoppelijk paleis te Mechelen.

Aanleiding waren de uitspraken van Lieven Boeve, directeur -generaal van het katholiek onderwijs Vlaanderen. Lieven Boeve verklaarde onlangs dat de katholieke scholen open dialoogscholen moesten worden. Volgens Boeve moeten moslimleerlingen meer ruimte krijgen in katholieke scholen om hun geloof te uiten.Er is plaats voor hoofddoeken en mogelijk voor islamitische gebedsruimtes.
Tijdens de actie werd het woord gevoerd door Rien Vandenberghe (oud KVHV), Trix Vanderplassche gewezen onderwijzeres en Bart Vanpachtenbeke voorzitter van Voorpost.
Een afvaardiging van Voorpost werd ontvangen door de vicaris-generaal van de bisschoppen. Hem werd een memorandum overhandigd.

 

Hieronder vindt u de persmededeling die al eerder op deze webstek verscheen nog eens terug:

Persmededeling: Stop de islamisering van het katholiek onderwijs

Het nieuwe schoolmodel waar het katholiek onderwijs aan werkt baat de nationalistische actiegroep Voorpost ernstige zorgen. De voorstellen om hoofddoeken toe te laten op katholieke scholen en het inrichten van islamlessen en gebedsruimtes zijn volgens Voorpost een brug te ver, dit zijn vernietigende hervormingen.
Wat is eigenlijk nog het onderscheidende project van het katholiek onderwijs?

De islambekering van de Vlaamse jeugd is via dit project van start gegaan. Want als er één godsdienst is met een grote bekeringsdrang, dan is dat de islam.

In plaats van onze identiteit verder onderuit te halen moet het katholieke net hun karakter versterken, de eigen cultuur en identiteit promoten. Het christendom maakt deel uit van de Europese identiteit, een identiteit die nota bene steeds meer onder druk komt te staan van een agressieve islam.
Nu, meer dan ooit, moet die identiteit versterkt worden, en dat doe je niet door de islam te faciliteren.

De islam staat haaks op de Europese waarden en op de verworvenheden van onze democratische samenleving. Het is nu toch al meer dan duidelijk gebleken dat in geen enkel moslimland de vrijheid van godsdienst of meningsuiting gewaarborgd is. Het katholieke net moet hieruit zijn conclusies trekken en het imago van het kwaliteitsvolle katholiek onderwijs terug opkrikken in plaats van de fundamenten onderuit te halen.

Bart Vanpachtenbeke
Voorzitter Voorpost

Nick Van Mieghem
Actieleider Voorpost Vlaanderen