17-18/11/2018
Voorpost zet zich in voor onze eigen tradities en zich verzet tegen de afbraak van onze wijze van leven. Ook vorige jaren voerde Voorpost actie in diverse steden met echte Zwarte Pieten. Wij doen dat met het grootste respect voor de kinderen. Zakken vol snoepgoed staan klaar om uitgedeeld te worden aan de kinderen en de ouders krijgen een pamflet met daarin onze eis om te stoppen met veeg en kleur pieten.Ook de vorige drie jaar viel er geen enkel incident bij onze actie. Wanneer het van ons af hangt zal er ook dit jaar geen enkel incident zijn! Alleen vele lachende kindergezichten die samen met de echte Zwarte Pieten op de foto willen.

De zwarte pieten van Voorpost gingen ook dit jaar in steden als Hasselt, Rotterdam, Antwerpen, Utrecht en Gent de straat op de kleintjes van het nodige snoepgoed te voorzien. In Nederland werkte Voorpost samen met de Zwarte Pieten Actiegroep (RIV). Met name in Rotterdam zorgde dit voor de nodige commotie omdat de wegkwijnende Partij van de Arbeid (PvdA) vragen stelde over onze aanwezigheid tijdens het feest (infiltratiepieten..).

Dat de steun voor de echte zwarte pieten groot is mocht wel blijken uit de vele positieve reacties welke we mochten ontvangen. Terwijl de extremisten en cultuurmarxisten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) dreigende taal uitslaan richting voorstanders van zwarte piet, bracht Voorpost een positieve boodschap. KOZP slaagde erin om in diverse steden publiek uit te dagen hetgeen tot een rellerige sfeer leidde. Voorpost bracht enkel kindervreugde.

De discussie rond onze mooie traditie is helaas nog niet verstomd. In 2019 zal deze in alle hevigheid worden voortgezet. Wij zijn er nu al klaar voor en zullen niet rusten totdat alle bedreigingen richting onze tradities zijn afgewend.

Handen af van onze tradities!