04/08/2019
Voorpost heeft actie gevoerd bij het aanmeldcentrum voor asieleisers in Ter Apel. De Groningse gemeente heeft een groot opvangcentrum voor immigranten (asielzoekers, uitgeprocedeerden en ‘veiligelanders’) en wordt al jaren geteisterd door overlast. Geweld, intimidatie en diefstal zijn aan de orde van de dag. De lokale bevolking wordt aan haar lot overgelaten.

De politici uit de Randstad hebben van Ter Apel het afvoerputje van het immigratiebeleid gemaakt met als lokkertje werkgelegenheid voor de lokale bevolking. De opvanglocaties voor asielzoekers, immigranten en uitgeprocedeerden in Ter Apel hebben een zeer slechte naam gekregen. En dat is niet onterecht. Voor de komst van het centrum is de bevolking lekker gemaakt met werkgelegenheid, maar wat ze kregen is Randstadproblematiek. Geweld, bedreigingen en diefstal zijn aan de orde van de dag. Voorpost eist
• de onmiddellijke sluiting van het complex in Ter Apel;
• de onmiddellijke uitzetting van migranten uit veilige landen;
• in het algemeen: opvang van asielzoekers in gesloten opvang.
• het kleine deel van de asielzoekers dat in de procedure zit moet zich conformeren aan de samenleving; grof gezegd: ‘aanpassen of oprotten’;
• Fatsoenlijke werkgelegenheid voor de lokale bevolking. Je hoeft niet Nederland om te volken om een lokale economie draaiende te houden.

De actie van Voorpost was niet aangemeld. Als gauw verscheen er een politiebusje met een tweetal agenten. Die noteerden de gegevens en bleven er bij staan. De activisten droegen enkele spandoeken en scandeerden leuzen als ‘hand in hand, terug naar eigen land’ en ‘illegaliteit is criminaliteit’. Actieleider Florens kondigde in zijn slotwoorden aan om ‘met meer en onverwachter’ terug te komen als het beleid niet wijzigt.