23/02/2017
Geen toegang voor moslimextremist Abou Jahjah!
Voorpost metselt deur van “De Centrale” in Gent dicht.
Op donderdag 23 februari 2017 was Dyab Abou Jahjah te gast in “cultuurcentrum” De Centrale te Gent. Dit om zijn boek “pleidooi voor radicalisering” te bespreken en voor te stellen.
Voor de nationalistische beweging Voorpost verdient deze moslimextremist geen enkele aandacht. Daarom heeft Voorpost in de ochtenduren de ingang van De Centrale dichtgemetseld om de toegang van deze moslimextremist te ontzeggen. Via deze actie willen wij met Voorpost een duidelijk signaal geven: Geen toegang voor moslimextremist Abou Jahjah!

In tegenstelling tot wat Jahjah wil realiseren, namelijk aansluiting zoeken bij radicale stemmen, wil Voorpost een Vlaanderen dat vrij is van islamitisch radicalisme.
Geen utopisch radicalisme, geen reactionair radicalisme, geen constructief radicalisme, maar nationalisme!
Om ons nationalistisch ideaal te bereiken zal Voorpost blijven ageren tegen personen en organisaties die onze identiteit ondermijnen. Voorpost in verzet voor Vlaanderen, Nederland, Europa!

Ook ’s avonds heeft Voorpost actie gevoerd voor de ingang van de zaal. Bij de, inmiddels weer opengemaakte, ingang verzamelde zich een groep Voorposters met spandoeken en affiches.